Politie moet alle opsporingszaken bij OM melden

DEN HAAG, 7 JUNI. Het college van procureurs-generaal heeft de hoofdofficieren van justitie onlangs opdracht gegeven politiekorpsen te sommeren alle gehanteerde opsporingsmethoden aan te melden.

Dat heeft een woordvoerder van het openbaar ministerie verklaard. De politiekorpsen krijgen tot 1 juli de tijd om de relevante informatie bij het OM te melden. De PG's dreigen met sancties als op die datum niet alle informatie binnen is. Eerder lieten zij al weten dat strafzaken waarin blijkt dat bepaalde opsporingsmethoden zijn verzwegen, zouden leiden tot niet-vervolging of de vordering van vrijspraak door het openbaar ministerie.

Minister Sorgdrager (justitie) eiste eind vorig jaar dat het OM een inventarisatie zou maken van alle opsporingsmethoden die de politie tijdens onderzoeken naar strafbare feiten heeft gehanteerd. Deze opschoningsoperatie moet voorkomen dat de justitie tijdens strafprocessen wordt geconfronteerd met opsporingsmethoden die niet gemeld zijn en tot vrijspraak van de verdachten kunnen leiden. Bij verscheidene grote strafzaken, waaronder die tegen de voormalige autocoureur Charles Z., kwamen vorig jaar onverwacht feiten over opsporingsmethoden boven water.

Een half jaar geleden stelde Sorgdrager bij het OM bovendien een Centrale Toetsingscommissie in, die toezicht moet houden op de opsporingsmethoden van de politie en een oordeel velt over de toelaatbaarheid ervan. Volgens de woordvoerder van het OM hebben de PG's de indruk dat de politiekorpsen niet alle zaken aan zowel de hoofdofficieren als aan de Centrale Toetsingscommissie hebben gemeld. “Er is kennelijk verwarring ontstaan over de procedure van aanmelding van de opsporingsmethoden”, aldus de woordvoerder van het OM.

In de brief van de PG's, vorige maand, wordt de hoofdofficieren met klem gevraagd de politiekorpsen ervan te overtuigen dat zij alles boven tafel moeten brengen. De OM-woordvoerder zegt dat er geen signalen zijn dat bij de politie sprake is van onwil om alle opsporingsmethoden te melden.

De inventarisatie en de toetsing van opsporingsmethoden door het OM lopen parallel met de activiteiten van de parlementaire enquêtecommissie onder leiding van de PvdA'er Van Traa. Ook die commissie doet onderzoek naar de toelaatbaarheid van toegepaste opsporingsmethoden. De openbare verhoren van de enquêtecommissie beginnen vermoedelijk eind augustus.