Personalia

Dr. W.B. Drees is met ingang van 1 februari 1995 voor twee dagen per week benoemd op een nieuw ingestelde bijzondere leerstoel voor Natuur- en Techniekfilosofie aan de Universiteit Twente. Drees gaat onderwijs geven over de wisselwerking van natuurwetenschap en techniek met levensbeschouwelijke en morele opvattingen.