Personalia

H.J.L. Vonhoff, commissaris van de koningin in Groningen, en M.L. Wilke, hoofd van de centrale staf van de ambtenarenbond AbvaKabo, worden bijzonder hoogleraar met als leeropdracht 'arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid' aan de Albeda Leerstoel van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, genoemd naar oud-minister van sociale zaken W. Albeda. De benoeming gaat per 1 september in. W.S.P. Fortuyn treedt dan af.