Overschot Japan weer omlaag

TOKIO, 7 JUNI. Het overschot op de Japanse lopende rekening is in april met 18,5 procent gedaald tot 11,35 miljard dollar. Het was de tweede achtereenvolgende maand dat het overschot afnam. De in de relatie met de VS gevoelige goederenbalans vertoonde een overschot van 12,47 miljard dollar, een daling met 6 procent. (AP)