Mens en bedrijf

J. Lokhorst is benoemd tot lid van de hoofddirectie van zuivelcoöperatie Coberco.