Melkert belooft hulp geestelijk gehandicapten

DEN HAAG, 7 JUNI. Minister Melkert (sociale zaken) heeft maatregelen beloofd om te voorkomen dat ongeveer 10.000 geestelijk gehandicapten een vergoeding voor hun vervoerskosten definitief kwijtraken.

De minister zei dit gisteren nadat hij een rapport van de Gehandicaptenraad had ontvangen. Dat de gehandicapten, die in verpleeghuizen of andere instellingen wonen, hun vervoersvergoeding kwijtraken is een gevolg van de vorig jaar ingevoerde Wet Voorziening Gehandicapten. De Gehandicaptenraad noemt dit een “miskleun van de wetgever”. De vergoeding is dit jaar al gehalveerd en dreigt volgend jaar helemaal te verdwijnen.

De nieuwe wet voorzag in een overheveling naar de gemeenten van allerlei voorzieningen die tot vorig jaar via de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) werden vergoed. De groep gehandicapten waar het hier om gaat, verblijft in instellingen die via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden gefinancierd.

Melkert erkende gisteren dat deze gehandicapten bij de invoering van de wet “tussen wal en schip” zijn gevallen. Het probleem werd destijds wel onderkend, maar volgens het vorige kabinet zou het maar om een kleine groep gaan. Het onderzoek van de Gehandicaptenraad heeft echter uitgewezen dat ten minste 10.000 gehandicapten hun vervoersvergoeding verliezen. “Al deze mensen komen terecht in een sociaal isolement”, aldus de Gehandicaptenraad. De gehandicapten hebben een zakgeld van 350 gulden per maand; een budget dat tekortschiet om regelmatig een taxi te betalen.

Volgens Melkert is het inderdaad een verantwoordelijkheid van de maatschappij om dit probleem op te lossen en moet het dus met belasting- of premiegelden worden gedaan. Hij beloofde hierover overleg met staatssecretaris Terpstra (welzijn).

Ook langs juridische weg proberen de gedupeerden hun recht op vervoersvergoeding terug te krijgen. Zo diende gisteren voor de Haagse rechtbank de eerste van dertien procedures die het WOI (samenwerkingsverband van ouders) heeft aangespannen. De rechtbank doet over zes weken uitspraak.

Een van de argumenten van het WOI is dat de regelingen voor gehandicapten discriminerend werken, omdat bijvoorbeeld geestelijk gehandicapten die in gezinsvervangende tehuizen wonen wel een vervoersvergoeding krijgen. Zij ontvangen 1.600 gulden per jaar. Toepassing van dezelfde regeling op de 10.000 gehandicapten die in AWBZ-instellingen verblijven zou de staat dus 16 miljoen per jaar kosten.