Japan: akkoord regering over spijt oorlog

TOKIO, 7 JUNI. Na maandenlange discussies hebben de Japanse regeringspartijen afgelopen nacht overeenstemming bereikt over een resolutie waarin spijt wordt betuigd over de rol die Japan in de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld. Morgen zal het parlement over de resolutie stemmen.

Premier Tomiichi Murayama sprak vanmorgen zijn tevredenheid uit over de bereikte overeenstemming. Murayama heeft zich sinds zijn aantreden in juni 1994 sterk gemaakt voor het aannemen van een resolutie van deze strekking vóór de vijftigste herdenking van het einde van de oorlog in augustus van dit jaar.

Binnen de drie-partijencoalitie van de Sociaal Democratische Partij (SDP) van Murayama, de Liberaal-Democratische Partij (LDP) en Sakigake is lang onenigheid over de resolutie geweest. Zowel SDP- alsook LDP-leden hebben het afgelopen jaar gedreigd de coalitie te verbreken als niet met hun wensen rekening werd gehouden. Veel LDP-leden zijn sterk tegen een spijtbetuiging gekant, terwijl Sakigake, een afsplitsing van de LDP, de zijde van de SDP koos.

De kern van de overeengekomen resolutie luidt: “Wij kijken terug op de verschillende perioden van koloniale overheersing en daden van agressie in de moderne geschiedenis en erkennen zowel het feit dat wij zulke daden uitvoerden alsook het lijden dat wij de burgers van andere landen, speciaal Aziatische landen, hebben aangedaan en betuigen diepe spijt.”

Namens de LDP voerde secretaris-generaal Yoshiro Mori de onderhandelingen. Binnen zijn partij bestaat echter grote ontevredenheid over het compromis. Volgens de voormalige minister van justitie Seisuke Okuno houdt de resolutie een eenzijdige veroordeling van Japan in. Okuno is leider van een groep van 140 Lagerhuisleden die tegen de resolutie is; hij zei vanmorgen de stemming te zullen boycotten.

Omdat de oppositiepartij Shinshinto heeft gezegd de resolutie in principe te zullen steunen, is de verwachting dat de groep van Okuno de resolutie niet zal kunnen tegenhouden in het 511 leden tellende Japanse Lagerhuis.

Een belangrijke pressiegroep binnen de LDP is de Vereniging van Nabestaanden van Oorlogsdoden, die een groot tegenstander van de resolutie is. Voorzitter van deze organisatie met één miljoen leden is de minister van internationale handel en industrie, Ryutaro Hashimoto.

Volgens een zondag gepubliceerde opiniepeiling steunt 55 procent van de Japanners een spijtbetuiging over de oorlog terwijl 29 procent het onnodig vindt. (Reuter, AP)