Groningen werkt aan voorkomen van fraude

GRONINGEN, 7 JUNI. Het college van B en W van Groningen schakelt een extern deskundige in om de fraudegevoeligheid van gemeentelijke regelingen te onderzoeken. De deskundige moet vaststellen of de werkwijze van de gemeentelijke diensten overeenkomt met regelingen zoals die op papier zijn vastgelegd en welke posities in de ambtelijke organisatie fraudegevoelig zijn.

Aanleiding hiervoor is een vermeend geval van fraude, dat eind vorig jaar aan het licht kwam. Een hoge ambtenaar zou enkele tienduizenden guldens hebben aangenomen van een installatiebureau. Het justitieel onderzoek loopt sinds eind vorig jaar.

De gemeente Groningen greep dit geval aan voor een inventarisatie van de eigen organisatie. Volgens wethouder T. Bruinsma (financiën) kwam daaruit naar voren dat enkele diensten hun zaken nog niet goed op orde hebben. Zo worden bij een aantal diensten geen beoordelingsgesprekken gevoerd die de gedragsregels 'levend' moeten houden en is er onvoldoende werkoverleg, zodat ambtenaren vaak niet van elkaar weten waarmee ze bezig zijn.

Als preventieve maatregel overweegt het stadsbestuur functieroulatie in te voeren. Daarnaast wil het college van B en W betere afspraken maken over wie contracten tekent waarmee veel geld is gemoeid, het werkoverleg verbeteren en bij alle diensten beoordelingsgesprekken invoeren.

Integriteit hoort volgens het college onderdeel te zijn van de cultuur van de organisatie. “Wat je wel en wat je niet kunt doen moet op de werkplek bespreekbaar zijn. Daarnaast willen we themabijeenkomsten over fraude houden”, aldus Bruinsma. Hij vindt dat de gemeente geregeld aandacht aan fraude en corruptie moet geven. “Ik zou bijna zeggen dat we eigenlijk om de drie jaar een geval van fraude moeten tegenkomen.” Volgens hem heeft de inventarisatie geen aanwijzingen opgeleverd dat ambtenaren frauderen.