Foto

Foto: AMSTERDAM - Onder grote belangstelling zijn gisteravond negentien mensen, van wie negen postuum, onderscheiden met de Yad Vashem medaille voor hun hulp aan joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een van de geëerden was Jacob Meijer die met zijn echtgenote in 1943 onderdak bood aan Jaap van Meekren na diens tocht langs dertien onderduikadressen. De plechtigheid had plaats in de Portugees-Israelietische Synagoge aan het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam.

In zijn toespraak wees minister Voorhoeve (defensie) erop dat ook heden ten dage “op ons de dure plicht rust ons met niet aflatende energie in te zetten voor de handhaving van de elementaire rechten van de mens”. Hij waarschuwde de naoorlogse generatie niet te lichtvaardig te oordelen over hen die het tijdens de oorlog niet konden opbrengen in het verzet te gaan. “Laten wij, de naoorlogse generatie, de vraag onder ogen zien of wij zelf tot de dappersten zouden hebben behoord.” Namens de geredden sprak Van Meekren een dankwoord uit. “Ik ben een joodse Nederlander, gered door niet-joodse Nederlanders. Zij konden dat omdat zij dat wilden, omdat de innerlijke drang zo groot was dat zij het gevaar niet schuwden.” (Foto NRC Handelsblad/Rien Zilvold)