Drugsgebruik neemt niet toe door meer coffeeshops

AMSTERDAM, 7 JUNI. Ruimere verkrijgbaarheid van cannabis leidt niet tot meer gebruik ervan. Dit concludeerde sociaal-geograaf dr. P.D.A. Cohen, vandaag op een congres over het gemeentelijk gedoogbeleid voor softdrugs.

Zo'n 29 procent van de Amsterdamse bevolking heeft ooit cannabis gebruikt. Van iedereen die de leeftijd van 24 jaar bereikt, heeft de helft ooit geblowd. En één op de zes Amsterdammers tussen de 20 en de 24 jaar rookt maandelijks een of meer stickies.

Cohen baseert zich op herhaald onderzoek onder ruim 4.000 Amsterdammers in de jaren 1987, 1990 en 1994. Ongeveer 45 procent van allen die ooit cannabis hebben gebruikt heeft volgens Cohen 'ruime ervaring'. Dat percentage is tussen 1990 en 1994 stabiel gebleven. Cohen spreekt van een 'verzadiging' in de periode tussen 1987 en 1994. Volgens hem is het cannabisgebruik in Amsterdam, “binnen een sociaal klimaat van volledige decriminalisering”, niet hoger dan in de Verenigde Staten, waar cannabis taboe is.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben juist dit voorjaar besloten het aantal gedoogde verkoopadressen voor softdrugs drastisch te beperken. Van de 450 coffeeshops die nu in de stad staan, mogen er 200 overblijven die hasj of wiet verkopen. De maatregel is vooral gericht tegen coffeeshops die overlast veroorzaken.

Van groter belang voor de populariteit van illegale drugs is de mode, aldus Cohen, en de aan het middel toegeschreven gevolgen. Cocaïne - tweede illegale drug in Amsterdam - is veel minder populair: zes procent van de bevoking heeft dit ooit gebruikt. Softdrugs zijn sterker dan alcohol gebonden aan een levensfase, zo blijkt uit het onderzoek. Mensen beginnen te blowen op hun twintigste en houden alweer op na hun zesentwintigste.

Cohen schetste in zijn voordracht ook een profiel van de blower. De meeste kans om ooit cannabis te gebruiken heeft een werkloze met hoge opleiding, jonger dan 40 jaar, die vaak uitgaat.

Dat softdrugs de eerste stap zouden zijn naar het gebruik van harddrugs, bestrijdt Cohen. Van de mensen die ooit wel eens een stickie hebben gerookt, gebruikt niet meer dan twee procent ook regelmatig cocaïne.