Britten mogen van hun kerk 'leven in zonde'

LONDEN, 7 JUNI. Samenleven zonder getrouwd te zijn moet, gezien het grote aantal mensen dat zo leeft, niet langer worden betiteld als 'leven in zonde'.

Dit staat in een gisteren verschenen rapport van de anglicaanse kerk. Volgens het rapport, dat is opgesteld door de Commissie voor Sociale Verantwoordelijkheid, zal in het jaar 2000 vier op de vijf paren bij elkaar wonen zonder getrouwd te zijn.

“De zin 'leven in zonde' stigmatiseert en is zinloos”, aldus bisschop Alan Morgan, die voorzitter is van de onderzoekscommissie die voor het rapport 25.000 mensen heeft ondervraagd. Het rapport roept geestelijken op het dopen van kinderen van ongetrouwde ouders niet meer te weigeren.

In het rapport worden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen als leden van de anglicaanse kerk verwelkomd; zij onderhouden vaak liefdevolle relaties van hoge kwalitieit, zo staat er. Een vijandige houding tegenover mensen die samenleven zonder getrouwd te zijn, leidt alleen maar tot “vervreemding en ineenstorting van communicatie”. In plaats daarvan moeten de congregaties “luisteren” naar samenwonenden en “van hen leren”, aldus het rapport.

Bisschop Morgan zei dat de anglicaanse kerk nog steeds voorstander is van het christelijke huwelijk, maar hij vindt dat de houding van de kerk tegenover paren die niet zijn getrouwd in het verleden te kritisch is geweest. De aartsbisschop van Canterbury, George Carey, leider van de anglicaanse kerk, noemde het rapport een “rijke bron in een voortgaand proces van debat en verkenning van de ziel”.

Binnen de commissie is eerder onenigheid ontstaan over de strekking die het rapport moest krijgen. Sommigen pleitten voor een onderscheid tussen wèl en niet acceptabele vormen van samenleven. Eén lid van de commissie nam in april ontslag omdat hij vond dat het rapport te veel afdreef van het principe dat het huwelijk het universele kader is waarbinnen seksuele relaties tussen mensen plaatshebben.

De discussie over zaken als homoseksualiteit, familiewaarden en vrouwenemancipatie is binnen de anglicaanse kerk in volle gang. De meest opvallende bijdrage kwam dit jaar van de bisschop van Londen, David Hope, toen deze toegaf zich “ambivalent” te voelen over zijn seksuele geaardheid. In 1993 besloot de anglicaanse kerk ook vrouwen tot geestelijken te wijden.