Bescherming vrouw brengt moslim-leiders Egypte in het strijdperk

KAIRO, 7 JUNI. Een regeringsplan om de Egyptische vrouwen tegen veelwijverij te beschermen heeft de belangrijkste twee islamitische leiders in Egypte opnieuw tegenover elkaar in het strijdperk gebracht. De mufti, de hoogste islamitische rechtsgeleerde, sjeik Mohammed Said Tantawi, steunt de desbetreffende wijziging van de huwelijksregels. De sjeik Al-Azhar, leider van de gelijknamige, gezaghebbende islamitische universiteit, heeft het voornemen van de regering echter scherp veroordeeld.

De regering wil de Egyptische vrouw het recht van automatische echtscheiding geven wanneer haar man er een echtgenote bij neemt, zoals de islamitische wet hem toestaat. Volgens de officiële statistieken komt polygamie slechts in twee procent van de huwelijken voor. Maar vrouwengroepen vechten al twintig jaar voor het recht in een dergelijk geval zonder meer te mogen scheiden. In 1979 kregen zij hun zin in een wet op het persoonlijk statuut die bekend werd onder de naam 'Jihans wet', naar de vrouw van de toenmalige Egyptische president, Anwar Sadat. Maar onder druk van conservatieve islamitische kringen werd deze wet in 1984 geamendeerd, waarbij de rechterlijke macht tot taak kreeg uit te maken of een tweede (of derde, of vierde) vrouw al dan niet “een last” vormde voor de eerste. In dat geval staat de islamitische wet echtscheiding toe.

Het nieuwe voorstel voor amendering van de huwelijksregels is afkomstig van het Nationale comité voor de vrouw, waarvan Suzanne Mubarak, vrouw van de huidige Egyptische president, voorzitter is. De regering heeft zich van het begin af aan ingespannen de zaak zo discreet mogelijk te behandelen, om een confrontatie met conservatieve en fundamentalistische groepen uit de weg te gaan. Het plan was de geamendeerde wet per decreet aan te nemen, zonder het parlement erin te kennen, na een positief advies van de mufti. Maar nu de sjeik al-Azhar zich erin heeft gemengd, staat dit plan op losse schroeven.

De mufti, die doorgaans progressieve standpunten inneemt - vorige week nog keerde hij zich tegen het islamitische verbod van vaste bankrente - heeft geen probleem met het regeringsplan. Maar de conservatieve sjeik al-Azhar meldde gisteren in het regeringsweekblad Al-Gomhuriya dat het voorstel “verbintenissen in de weg staat en jongeren afkerig maakt van het huwelijk”. “Het huwelijk is op genegenheid en zachtmoedigheid gebouwd, niet op ingewikkelde voorwaarden. Het huwelijk is geen koop- of verkoopacte.”

De mufti en de sjeik al-Azhar staan vaker tegenover elkaar, laatstelijk vorig najaar, toen de regering vrouwenbesnijdenis wilde verbieden. De mufti, die vrouwenbesnijdenis als onislamitisch kenschetste, stemde daarmee in. Maar het plan verdween van tafel toen de sjeik al-Azhar van een islamitische plicht sprak en vóór de ingreep pleitte als “verfraaiing” van de vrouw. (AFP)