'Wet drijft bewoners tehuizen in isolement'

UTRECHT, 6 JUNI. Tienduizend bewoners van verpleeghuizen en tehuizen zijn gedupeerd door de nieuwe Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Verstandelijk gehandicapte bewoners hebben door deze wetswijziging een jaar geleden hun recht op gesubsidieerd vervoer verloren waardoor zij sociaal steeds meer geïsoleerd raken.

Tot die slotsom komt de Gehandicaptenraad in een onderzoeksrapport dat vandaag is aangeboden aan minister Melkert (sociale zaken). Bij de voorbereiding van de nieuwe wet ontstond bijzondere aandacht voor de bewoners van AWBZ-instellingen (zoals verpleeghuizen en tehuizen voor verstandelijk gehandicapten). Men vreesde een overlapping van AWBZ-aanspraken en WVG-aanspraken. Om die reden werd deze groep gehandicapten uitgesloten van de WVG en kon zij slechts via de AWBZ een beroep doen op een aantal voorzieningen.

De nieuwe wet legt de gemeenten de verplichting op te zorgen voor vervoer, woonvoorzieningen (aangepaste woningen) en rolstoelen voor gehandicapten. Bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer is al de zorg uitgesproken dat deze groep inrichtingsbewoners hun vervoer zouden kwijtraken.

Tegen gemeenten die de wet naar de letter uitvoeren, en dus geen vervoer meer betalen, lopen nu dertien procedures bij de administratieve rechter. Bewoners doen samen met het landelijk samenwerkingsverband van verenigingen van ouders rond internaten (WOI) een beroep op het internationaal verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (BUPO), dat discriminatie verbiedt. Het argument is dat er met vervoersvoorzieningen ongeoorloofd onderscheid wordt gemaakt naar woonvorm, omdat zelfstandig wonende gehandicapten nog wel gesubsidieerd vervoer krijgen.