Utrecht wil busbaan voor 225 miljoen gulden

UTRECHT, 6 JUNI. Utrecht wil voor 225 miljoen gulden een vrije busbaan aanleggen van het centraal station door de binnenstad naar het universiteitscomplex de Uithof. De baan krijgt een betonnen fundering, zodat deze in de toekomst eventueel benut kan worden voor een tram. Aan het Rijk is een subsidie gevraagd van bijna 200 miljoen gulden. De eigen bijdrage van de gemeente is geraamd op dertig tot veertig miljoen.

Het college van B en W heeft het plan voor een snelle busverbinding door het centrum vanmorgen gepresenteerd. De busbaan komt in de plaats van de sneltram die in het verleden in Utrecht voor veel politieke onrust heeft gezorgd. Twee D66-wethouders moesten in de vorige collegeperiode aftreden, omdat zij tegen de aanleg van een tram waren. De winst van D66 en GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar leidde ertoe dat aanleg van de tram alsnog op de lange baan werd geschoven.

In de nieuwe opzet wordt niet meer gestreefd naar één zware vervoersas tussen het station en de Uithof, maar naar een regionaal netwerk. Ook komt er een studie naar een verbinding 'om de zuid', waarbij het openbaar vervoer naar de Uithof niet meer door de binnenstad hoeft.

Een apart probleem is de aansluiting met het centraal station en de westkant van het station. Hierbij wordt onder meer gedacht aan 'rollende trottoirs'. De oplossing is afhankelijk van de plannen voor het Utrecht Centrum Project, dat een grootschalige reconstructie van het gebied rond het station en Hoog Catharijne beoogt.

B en W willen met de busbaan door het centrum nu snel aan de slag, zodat “neigingen tot nieuwe discussies worden onderdrukt”. Het college onderkent dat maatschappelijk de wens bestaat om het tracé en het aantal haltes in de binnenstad opnieuw ter discussie te stellen, maar het vreest dat dit opnieuw tot vertraging zal leiden. Het streven is begin volgend jaar een definitief besluit te nemen, zodat dan na de zomer met de uitvoering kan worden begonnen. De werkzaamheden zouden twee tot drie jaar vergen.