Reacties voor- en tegenstemmers referendum Stadsprovincie Rotterdam-Rijnmond

Carl Weeber, architect: “Ik stem tegen. Hier wordt geen heldere politiek bedreven. Het doel is een echte grote stad te krijgen en de invloed van de randgemeenten te neutraliseren. Maar ik voorzie dat Rotterdam op deze manier uiteenvalt, dat de nieuwe gemeenten zich net zo dorps gaan opstellen als de randgemeenten. Laat het duidelijk gezegd zijn: ik ben voor annexatie van randgemeenten door Rotterdam.”A. Rinnooy Kan, voorzitter VNO:“Ik ben voor en spreek namens vele ondernemers in Rotterdam. De problemen in dit gebied zijn zo omvangrijk dat een directe lijn met de rijksoverheid gewenst is. Daarin voorziet deze stadsprovincie. Met de opdeling hebben we ingestemd onder voorwaarde dat de bestuurskosten niet zouden toenemen. De deelgemeenten hebben voldoende omvang om efficiënt bestuur te garanderen.F.J. van der Heijden, Tweede Kamerlid voor het CDA: “Ik weet nog niet of ik ga stemmen, ik word verscheurd door twijfel. Aan de ene kant ben ik volstrekt tegen het referendum, dat alleen maar chaos creëert. Aan de andere kant weet ik dat mijn eigen partij keihard bezig is geweest de stadsprovincie te realiseren. De alternatieven zijn dat we bestuurlijk blijven doorsukkelen, of dat de rijksoverheid steeds meer invloed krijgt in beslissingen over de economische ontwikkeling, de woningbouw en de infrastructuur.” Nico Haasbroek, directeur Radio Rijnmond, StadsTV en Stadsradio:“Ik beslis pas in het stemhokje, maar als burger van deelgemeente Delfshaven stem ik tegen. Delfshaven wil niet samengaan met het centrum en de haven om een arme gemeente te blijven en zo voor subsidies in aanmerking te komen. Dat is belachelijk, je moet zorgen dat je een rijke gemeente wordt. Ik ben voor een sterk regiobestuur, maar die opheffing van Rotterdam is zo'n typische politieke compromis-oplossing.”Piet de Visser, ex-Kamerlid PvdA: “Ik ben fanatiek tegen. Als ze na drie jaar nog niet kunnen uitleggen waar het goed voor is, moet je er niet voor zijn. Je krijgt tien nieuwe burgemeesters en gemeenteraden. Al die bestuurlijke honden gaan in de komende jaren hun geurvlaggen uitzetten. Dat betekent eindeloze en peperdure procedures bij de Raad van State om elkaars bestuurlijke territorium af te bakenen. En dan gaat die hele gigantische reorganisatie alleen om meer samenwerking tussen de gemeenten. Ik zie niet in waarom dat binnen de huidige structuren niet kan.”Ted Langenbach, organisator van dansfeesten:“Ik stem tegen. Als ik ergens een feest wil organiseren op een mooie locatie in de haven, ergens in the middle of nowhere, voorzie ik dat ik in de toekomst met tien ambtenaren in plaats van met één moet overleggen. Die extra bureaucratie lijkt me geen vooruitgang.”Frans Weisglas, Tweede Kamerlid voor de VVD: “Ik ga tegenstemmen. Ondanks mijn grote aarzelingen over het instrument referendum wil ik deze kans tot beïnvloeding van de besluitvorming niet laten lopen. Op dat punt ben ik het oneens met mijn politiek leider, Frits Bolkestein, die in Amsterdam niet ging stemmen. Ik vind het getuigen van puur Hollandse kinnesinne dat de randgemeenten pas mee willen doen aan de stadprovincie als eerst hun grote broer - Rotterdam - een kopje kleiner wordt gemaakt. Bovendien is Rotterdam niet echt een grote stad. New York, dat is een grote stad. Waarom zouden we een kleine grote stad nog kleiner maken?”Hans Visser, dominee: “Ik aarzel, maar denk dat het 'nee' wordt. Ik zie het belang van een stadsprovincie om de zaken beter te regelen, maar met de opsplitsing van Rotterdam heb ik het moeilijk. Daklozen en verslaafden worden in de toekomst door de stadsprovincie geregeld, maar nu zie ik de deelgemeenten voortdurend klagen van 'we hebben genoeg problemen, probeer het maar bij de buren'. In de stadsprovincie wordt de positie van de deelgemeenten alleen maar sterker.”Maria Heiden, boekhandelaar en publiciste: “Ik heb mijn handtekening onder de lijst van voorstanders gezet, maar in mijn hart ben ik nu tegen. Ik ben net een tumbleweed die wordt voortgedreven door de wind. Dit weekeinde was er een enorm gekrakeel in mijn winkel over de opheffing van Rotterdam, in mijn omgeving is negentig procent tegen. En ik ben dus niet overeind gebleven. Het leek me eerst wel wat, die stadsprovincie. Maar dan zie ik die gedoodverfde nieuwe burgemeestertjes praten, die straks allemaal zo nodig op hun streepjes moeten staan. Dan liever niet.”Jules Deelder, auteur: “Ik stem tegen. Omdat ik van Rotterdam hou.”