Op koers

Scoor een baan bij de banenwinkel van de landmacht, roepen de aanplakbiljetten.

Nog maar kort geleden werd je gewoon beroepsmilitair. Omdat het bestaan van krijgsman of peacekeeper je aantrok, omdat het goed leek om later in de 'burgermaatschappij' carrière te maken, of misschien wel uit vaderlandsliefde. Nu ga je naar de banenwinkel van Joris Voorhoeve.

Zelfs de opvolgers van Michiel Adriaansz. de Ruyter schuwen agogische prietpraat niet om jongelui (m/v) aan te trekken voor de opleiding tot officier zeedienst.

In een halve pagina grote advertentie wordt uitgelegd dat 'het manoeuvreren tot het exclusieve terrein van het officierskorps zeedienst behoort'. Een andere wetenswaardigheid is dat de 'commandant zorgt dat het schip op koers blijft'.

Ook worden officieren zeedienst wel eens uitgenodigd 'op een gala-diner van de consul'. Een foto naast deze tekst toont een dansende officier zeedienst (m) temidden van Indiase dames. Vandaar - zegt de advertentie - dat er aan het Koninklijk Instituut voor de Marine zelfs een plaatsje voor danslessen is ingeruimd.

En, als uitsmijter: 'De Marine. Helemaal zo gek nog niet'.

Nog niet?

    • Jan Gerritsen