Hulde voor Kok in België om verdragen

BRUSSEL, 6 JUNI. Minister-president Kok wordt vandaag gelauwerd door de Antwerpse Kamer van Koophandel en Nijverheid. Met zijn Vlaamse collega Luc Van den Brande wordt hij opgenomen in de Galerij der Prominenten, wegens hun bijdrage aan het tot stand komen van de waterverdragen begin dit jaar. In deze verdragen zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van het Maas- en Scheldewater en over het uitdiepen van de Westerschelde.

Het ondertekenen van de waterverdragen betekende een doorbraak in de Nederlands-Vlaamse betrekkingen. Tientallen jaren heeft het geduurd voor het akkoord kon worden bereikt. Nederland wilde dat de waterkwaliteit van met Maas en Schelde werd verbeterd. Vlaanderen eiste in ruil dat de vaargeul in de Westerschelde wordt verdiept, wat van groot belang is voor de haven van Antwerpen en extra concurrentie betekent voor Rotterdam.

Dat begin dit jaar een akkoord werd bereikt, is een gevolg van de groeiende Nederlandse interesse voor de betrekkingen met Vlaanderen. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken Van Mierlo kondigde vorig jaar direct na zijn aantreden aan, invulling te willen geven aan “goed nabuurschap” met België en Duitsland. Ook de federalisering van België, die Vlaanderen de bevoegdheid heeft gegeven internationale verdragen te sluiten, heeft de doorbraak in de Vlaams-Nederlandse betrekkingen bespoedigd.