Hoofdbestuur nu 'afgezet'; Oprichter AOV wil vergadering toch doorzetten

DEN HAAG, 6 JUNI. AOV-oprichter en -voorzitter Batenburg heeft de leden van het Algemeen Ouderen Verbond per brief opgeroepen zaterdag toch naar Utrecht te komen voor een algemene ledenvergadering.

Batenburg vraagt hen daarmee de vrijdag genomen besluiten van het hoofdbestuur te negeren.

Dat bestuur besloot toen, behalve tot het royement van Batenburg, ook surséance van betaling voor het verbond aan te vragen en de voor zaterdag voorziene algemene ledenvergadering van de partij af te gelasten. Op zijn beurt heeft Batenburg vrijdagavond samen met de uit de Tweede-Kamerfractie gezette Kamerleden Verkerk en Van Wingerden, het hoofdbestuur ontzet uit zijn bevoegdheden. Volgens Batenburg moet een komende zaterdag te formeren “opbouwteam” het verbond opnieuw op de rails zetten.

Hij en de andere initiatiefnemers hebben aangekondigd de kosten van de vergadering, inclusief vervoer, “uit eigen zak” te betalen. Volgens Batenburg heeft ook een aantal met hem sympathiserende leden zich garant gesteld voor de kosten van de zaalhuur in de Utrechtse Jaarbeurs.

Volgens Batenburg hebben zowel zijn royement als de besluiten over de surséance van betaling en het afgelasten van de algemene ledenvergadering “niets te betekenen”. De kersverse senator beschouwt zichzelf als de enige “wettige” vertegenwoordiger van het AOV, omdat hij naar eigen zeggen ooit als enige door een algemene ledenvergadering is gekozen. Alle andere leden van het hoofdbestuur zijn later benoemd en kunnen volgens Batenburg daarom hoogstens als “ad interim” worden beschouwd.

Fractievoorzitter Nijpels is niet van plan een tegenvergadering op te zetten, zei ze vanmorgen desgevraagd. “Batenburg doet maar, de vergadering die hij wil organiseren heeft geen enkele status.” Volgens haar zal morgen een financieel curator voor de partij worden benoemd. Het AOV-hoofdbestuur besloot vrijdag voor de partij surséance aan te vragen wegens een schuld van ruim 100.000 gulden.