Hartchirurg vecht ontslag aan

MAASTRICHT, 6 JUNI. Voor de tweede keer in twee jaar heeft de raad van bestuur van het Academisch Ziekenhuis Maastricht het hoofd van de afdeling hartchirurgie, prof. dr. O. Penn, ontslag aangezegd. Penn mag sinds zaterdag geen voet meer in het ziekenhuis zetten omdat hij niet zou hebben meegewerkt aan een oplossing van een slepend conflict dat de verhouding tussen hem de raad van bestuur al jaren vertroebelt. De hartchirurg wil de maatregelen via een kort geding ongedaan maken.

Penn vecht al jaren voor meer middelen om de negenhonderd open hartoperaties per jaar naar behoren te kunnen uitvoeren. Volgens hem komt slechts 20 van de 28 miljoen gulden die het ziekenhuis voor de operaties ontvangt ten goede aan zijn afdeling. De raad van bestuur zegt echter dat er geld moest worden toegelegd op de open hartchirurgie.

Het verschil van mening leidde twee jaar geleden al tot een schorsing van Penn in afwachting van diens ontslag, maar dat besluit werd door de rechter vernietigd. Het ziekenhuis moest Penn weer toelaten als chirurg maar hoefde hem niet direct in zijn functie van hoofd te herstellen. Die kwestie moest eerst worden onderzocht door een commissie van wijze mannen. Deze constateerde zowel het bestaan van persoonlijke problemen als een gebrek aan middelen voor de afdeling. De strijd zou beslecht kunnen worden door enerzijds Penn te laten afzien van zijn aanspraken op de leiding van de afdeling en anderzijds meer middelen beschikbaar te stellen. Penn heeft naar eigen zeggen aan die oplossing willen meewerken door af te zien van het leiderschap van de afdeling op voorwaarde dat het ziekenhuis de middelen voor hartchirurgie zou verruimen. Volgens hem is dat laatste echter nauwelijks gebeurd, waarna het conflict opnieuw oplaaide.

De inspectie voor de Volksgezondheid, die een onderzoek instelde naar berichten dat de patiëntenzorg in gevaar kwam, drong vorige maand bij het ziekenhuisbestuur aan op snelle maatregelen. Daarop kondigde het bestuur maatregelen tegen Penn aan. Volgens de hartchirurg is de motivering van de ontslagaanzegging even ondeugdelijk als twee jaar geleden. De raad van bestuur wilde vanmorgen geen commentaar geven op de kwestie.