Eén minuut stilte op NS-stations

GOUDA, 6 JUNI. “We hebben vanochtend om tien uur ook onze Typhoon één minuut lang laten klinken”, zegt een machinist in de restauratie voor NS-medewerkers op het station van Gouda.

De ondernemingsraad van NS Infra Services, de onderhoudsafdeling van de NS, en de gezamenlijke vakbonden hadden hun collega's van Netwerk Reizigers, waarbij de machinisten zijn aangesloten, opgeroepen om de Typhoon, de treinsignaalhoorn, één minuut lang te laten horen. Niet alleen ter nagedachtenis van de drie baanwerkers die op 31 mei omkwamen, maar ook “als protest tegen het uitblijven van goede veiligheidsmaatrgelen”.

In de medewerkersrestauratie zitten twee machinisten en een conducteur aan tafel bij een kopje koffie en een krant. Op de tafel ligt een fax van de raad van bestuur van de Nederlandse Spoorwegen, ondertekend door NS-topman R. den Besten. Daarin staat dat medewerkers “uit piëteit” voor de omgekomen baanmedewerkers “in de gelegenheid worden gesteld het werk om twaalf uur gedurende één minuut neer te leggen”. Ook de loketmedewerkers hebben een fax gehad. “Natuurlijk geven wij gehoor aan de oproep”, zegt een van hen.

Enkele minuten voor twaalf uur wordt er op het station een mededeling voor de reizigers omgeroepen: ,In verband met het ongeval bij Mook op 31 mei jongstleden, waarbij drie NS-medewerkers om het leven kwamen, nemen wij om twaalf uur één minuut stilte in acht.'' De mededeling wordt herhaald.

Geduldig kijken de stationschef en twee conducteur op het perron uit naar de stoptrein die vanuit Utrecht zou aankomen. De trein moet in Gouda worden losgekoppeld in een deel voor Rotterdam en in een deel voor bestemming Den Haag. Om 11.59 uur zou de trein vanuit Gouda moeten vertrekken, maar heeft enkele minuten vertraging opgelopen.

“Ze hebben onderweg al stilgestaan”, zegt de stationschef.