Zojuist verschenen

B.K. VAN DER VEEN: Het Kollumer Oproer van 1797

178 blz., Skipper Publishing Zutphen, ƒ 35.-

Het Kollumer oproer in februari 1797 was een spontaan protest tegen de Algemene Burgerbewapening, die enkele maanden eerder door de Nationale Conventie in Den Haag was ingevoerd, maar het was tevens een uiting van Fries politiek verzet. Achteraf gezien was het de laatste stuiptrekking van het zelfstandige gewest Friesland. De oproerlingen komen zoveel mogelijk zelf aan het woord.