Zojuist verschenen

M.P.C.M. VAN SCHENDELEN: Gelijkhebben of winnen?

142 blz., Amsterdam University Press, ƒ 29,50

Van Schendelen, hoogleraar politicologie, analyseert vier lobby's van de regering en een vijftiental lobby's van overheden, bedrijven en instellingen. Oost-Europabank, de poging oud-premier Lubbers Delors te doen opvolgen - succesvol was het niet. De belangenbehartiging mislukte door interne verdeeldheid, megalomanie, te weinig voorbereiding en gebrek aan kennis van de subtiele spelregels.