Zojuist verschenen

FRANS VAN PEPERSTRATEN: Jean-François Lyotard. Gebeurtenis en rechtvaardigheid

159 blz., Kok Agora, ƒ 29,90

De filosoof Van Peperstraten verklaart het werk van Lyotard. Al in 1979 omschreef deze in 1924 geboren Franse filosoof het postmodernisme als 'het einde van de grote verhalen'. Daarmee keerde hij zich tegen het marxisme en andere filosofieën die er in hun 'eenheidsdenken' van uitgaan dat in de geschiedenis een bepaald doel wordt verwerkelijkt. Het postmodernisme is voor Lyotard vooral een aangrijpingspunt voor een nieuwe reflectie over ethiek en politiek.