Zojuist verschenen

RUDOLF DEKKER: Uit de schaduw in 't grote licht

287 blz., geïll., Wereldbibliotheek, ƒ 39,50

Aan de hand van dagboeken, autobiografieën en brieven beschrijft Dekker hoe de visie op het kind tussen Gouden Eeuw en Romantiek veranderde. De oudste zoon van Constantijn Huygens begon na vier maanden “gestadig geluid te maken van ongeschapene woorden”. De egodocumenten vallen in drieën uiteen: ouders die over hun kinderen, volwassenen die over hun jeugd en kinderen die over zichzelf schrijven.