Van Mierlo: één progressieve partij

DEN HAAG, 3 JUNI. Als het met dit paarse kabinet goed gaat, kan dat leiden tot een ingrijpende politieke hergroepering in ons land. Dat zei vice-premier Van Mierlo gisteren in Brandpunt. De minister van buitenlandse zaken (D66) zei alleen iets in zo'n hergroepering te zien als die ook een meerderheid kan halen. Dan kan wat hem betreft D66 opgaan in een nieuwe progressieve politieke organisatie gevormd door mensen die nu behoren tot D66, PvdA en VVD. Aan de rechterkant van het politieke spectrum is dan volgens hem plaats voor een conservatieve groepering, waarin CDA'ers, VVD'ers, mensen uit de kleine christelijke partijen en een enkele PvdA'er zich zullen verenigen.