Tijd is geld

Grafiek: Iedere ondernemer weet: tijd is geld. Kapitaalkosten en afschrijvingskosten per produkt nemen immers toe wanneer dure machines en installaties niet volledig worden benut. Daarom wil elke ondernemer zijn machines graag dag en nacht laten draaien.

De Belgische industrie lukt dat het best. Haar machines produceren gemiddeld 96 uur per week. Deze lange machinetijden zijn vooral mogelijk door de grote flexibiliteit van arbeid in België. Zo wordt er bijvoorbeeld op grote schaal geëxperimenteerd met een werkweek van 38 uur, die volledig op vrijdag, zaterdag en zondag wordt vervuld.

Duitse werkgevers hebben beduidend minder mogelijkheden werknemers op zaterdag en zondag in te zetten. Daarom zijn de machinetijden in Duitsland het laagste van Europa: 60 uur per week. Nederland, waar het beperkt mogelijk is werknemers op zondag in te zetten, neemt op het gebied van flexibele arbeid een middenpositie in. Dit resulteert in een gemiddelde machinetijd van 81 uur per week. Deze machinetijden kunnen straks toenemen door de invoering van de nieuwe Arbeidstijdenwet, die werkgevers een grotere vrijheid geeft arbeid flexibel in te zetten.

    • Diederik van Erven Dorens