Schelde krijgt order voor twee fregatten

DEN HAAG, 3 JUNI. Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen en Hollandse Signaal in Hengelo hebben opdrachten gekregen voor de bouw van twee luchtverdedigings- en commandofregatten voor de koninklijke marine. Met de bouw is een bedrag gemoeid van bijna 1,7 miljard gulden. De ministerraad heeft gisteren toestemming verleend voor deze order.

De nieuwe fregatten vervangen de geleide-wapenfregatten Tromp en De Ruyter. Deze schepen, die in het midden van de jaren zeventig in de vaart zijn gekomen, bereiken - zoals al werd aangekondigd in de Defensienota 1991 - rond het jaar 2000 het eind van hun levensduur. Het bedrag van bijna 1,7 miljard gulden is verdisconteerd in de defensiebegrotingen tot het jaar 2003.

Bij het ontwerp en de bouw van de schepen wordt nauw samengewerkt met Duitsland en Spanje die voor hun eigen marine soortgelijke schepen zullen bouwen. De Nederlandse schepen worden gebouwd bij de Koninklijke Scheldegroep.

Hollandse Signaal Apparaten (HSA), een dochteronderneming van het Franse Thomson CSF, levert de belangrijkste radarapparatuur voor zowel de Nederlandse schepen als voor de schepen van de partners.