Salaris topmanagers steeds vaker gekoppeld aan winst

ROTTERDAM, 3 JUNI. In Amerika en Engeland zijn uitpuilende loonzakjes van bedrijfsbestuurders de inzet van heftige controverses. Michael Eisner, de topman van de Walt Disney Company, schokte twee jaar geleden de Amerikaanse zakenwereld toen bleek dat hij in dat jaar zo'n 400 miljoen gulden toucheerde. De (later wegens effectenfraude veroordeelde) overnamekoning Michael Milken keerde zichzelf een jaarbonus van 550 miljoen dollar uit. In Engeland liggen vooral de bestuurders van de geprivatiseerde nutsbedrijven onder vuur.

Over salarisverhogingen van topmanagers in het bedrijfsleven windt in Nederland niemand zich op - deels omdat deze, hoe fors soms ook, in jaarverslagen versluierd blijven.

Al heeft Nederland geen spraakmakende salarisaffaires en ook geen excessen als in de VS, de trend in het bedrijfsleven wijst hier duidelijk in de richting van meer winstafhankelijke salarissen en meer profijtelijke optieplannen. Topmanagers profiteren van de spectaculair verbeterde winsten. “De houding van Nederlandse commissarissen is: wij bekijken de beloningen van managers door de bril van de sociaal-economische verhoudingen in Nederland”, weet een deskundige.