Referenda

De afgelopen weken zijn in deze krant vier opmerkelijke standpunten gemeld: de heer Kok (PvdA) wil belastingwetten niet als onderwerp van referenda, de VVD-Tweede-Kamerfractie wil Planologische Kern-Beslissingen niet als onderwerp van referenda en D66-Europarlementariërs willen niet dat burgers zich uitspreken over jawel, Europa. Dijkstal ten slotte huldigt de opvatting dat de Amsterdamse Regio Provincie vooral een kabinetsaangelegenheid is waar Amsterdammers zich niet over hoeven uit te spreken.

Dit zijn dus de democratische opvattingen van diegenen die dreigen geconfronteerd te worden met controle en correctie. Er zullen vast wel kiezers tevreden zijn met een kale kluif, maar misschien is het toch beter als politici zich niet met staatsrecht bezighouden.

    • P. Belt