Predikant

Wat jammer dat er onder het artikel van M. Brouwer 'Een wolk onttrok Hem aan hun ogen' in NRC Handelsblad van 24 mei vermeld staat dat zij predikant is. De inhoud devalueert het ambt van predikant doordat het de wonderen die in de bijbel staan afdoet met (citaat): “..moet de vertelling van hemelvaart niet letterlijk, maar figuurlijk gelezen en begrepen worden ...”. De bijbel is het door God geïnspireerde woord en moet van kaft tot kaft letterlijk worden genomen. De geboorte van de zoon van God, het wandelen op aarde. Zijn kruisiging en daarna zijn opstanding en hemelvaart. Ieder feit leidt verder tot heil van ieder mens die dit onvoorwaardelijk aanneemt. Een predikant wordt verondersteld het evangelie door te geven. Ik wens mevr. Brouwer toe dat zij zich de inhoud van Joh. 3:16 eigen maakt. De inhoud van dit vers moet letterlijk worden genomen.