Overdadig gifgebruik bij teelt hyacinten en lelies

ROTTERDAM, 3 JUNI. De gangbare teelt van lelies en hyacinten is maatschappelijk onverantwoord. Dat stellen de Stichting Natuur en Milieu, de Vereniging Milieudefensie en de Zuidhollandse Milieufederatie bij het verschijnen van hun rapport Sta stil bij gif en bloemen.

Vergeleken met de chrysant wordt voor de lelie vier keer zoveel gif gebruikt en voor de hyacint zelfs vijf keer zo veel. De milieu-organisaties roepen de veilingen daarom op te stoppen met het veilen van lelies en hyacinten. Bovendien zullen de organisaties consumenten afraden deze bloemen te kopen zolang de teelt zo slecht is voor het milieu.

Bij de teelt van bloemen worden grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Lelie en hyacint zijn veruit de meest vervuilende bloemen. Voor de lelie wordt per hectare circa 210 kilo aan pesticiden per jaar gebruikt. De hyacint spant de kroon met 250 kilo per hectare.

De milieuschade als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen uit zich in aantasting van grond, grondwater, oppervlaktewater en lucht. Veel van de stoffen die bij de teelt van bloemen en bollen worden toegepast staan op de lijst van middelen die met voorrang moeten worden gesaneerd omdat ze het drinkwater vervuilen en kankerverwekkend zijn gebleken. Deze lijst is opgenomen in het Meerjarenplan Gewasbescherming.

De milieu-organisaties roepen de veilingen op de mogelijkheden om het gebruik van deze middelen te beperken, krachtiger te ondersteunen. Door rassen te telen die resistent zijn tegen ziektes kunnen bijvoorbeeld lelies zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest tot bloei komen. Bovendien zij op diverse proefbedrijven goede resultaten geboekt met het terugdringen van pesticiden.