Neil Kinnock: lagere tarieven in luchtvaart

BRUSSEL, 3 JUNI. Europees Commissaris voor transport Neil Kinnock vindt dat de Europese luchtvaartmaatschappijen onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden die de liberalisering van het Europese luchtruim biedt. Passagiers betalen derhalve nog steeds veel te forse prijzen voor een Europese trip, vooral op minder druk bevlogen routes.

De Britse commissaris wil samen met zijn collega voor concurrentiezaken, Karel van Miert, nagaan wat de Commissie hieraan kan doen. In een eerste stap zal hij eind dit jaar een rapport publiceren over de vooruitgang die tot nu toe is geboekt. Het gaat daarbij om een inventarisatie van nieuwe vliegroutes, hogere frequenties, de komst van nieuwe maatschappijen en lagere tarieven.

In een rede voor de Raad van Luchttransportgebruikers in Londen constateerde Kinnock dat de komst van kleine luchtvaartmaatschappijen op de drukkere routes al heeft gezorgd voor prijsdalingen. Maar op de minder aantrekkelijke routes, bijvoorbeeld naar de Scandinavische landen, gelden nog steeds onveranderd hoge tarieven. Dat is in zijn ogen niet nodig.

Kritiek heeft de commissaris ook op het ingewikkelde tariefstelsel en de hoge drempel voor de consument om daarin wegwijs te worden. Daarnaast verbaast het hem in hoge mate dat de service aan boord van de toestellen van de verschillende luchtvaartmaatschappijen nauwelijks van elkaar verschilt. “Met een enkele uitzondering is het onderscheid tussen eerste klas, bussiness class en toeristenklas voor alle maatschappijen hetzelfde en blijken ook de vliegfrequenties met elkaar in overeenstemming te zijn gebracht”, aldus Kinnock. (ANP)