Minder groei in VS, daling van werkgelegenheid

NEW YORK, 3 JUNI. Het werkloosheidspercentage in de Verenigde Staten daalde vorige maand met 0,1 tot 5,7 procent. De totale werkgelegenheid daalde echter met 101.000 banen, het hoogste aantal in vier jaar. Dat heeft het Amerikaanse bureau voor arbeidsstatistiek gisteren bekendgemaakt.

Het krimpen van de arbeidsmarkt wijst opnieuw op een afnemende groei van de Amerikaanse economie. Analisten hadden gerekend op een banengroei van 150.000 tot 200.000 en waren verrast door de cijfers. Vooral de bouw en de industrie verloren werkgelegenheid, respectievelijk 57.000 en 56.000 banen. Andere sectoren, zoals de dienstensector, groeiden wel maar niet meer in het tempo van 1994.

Het banenverlies is het grootst sinds april 1991. De discrepantie tussen banenverlies enerzijds en het gedaalde werkloosheidspercentage aan de andere kant hangt samen met de gedaalde omvang van de arbeidsmarkt en de steekproefsgewijze samenstelling van de cijfers. Economen letten vooral op de groei van de werkgelegenheid. In april daalde het aantal banen ook al, toen slechts met 7.000. Dat werd toegeschreven aan seizoensfactoren en een relatief korte maandperiode die in de berekeningen werd gebruikt.

In een afzonderlijke bekendmaking meldde het minsterie van handel dat de index van economische indicatoren is gedaald met 0,6 procent, de derde achtereenvolgende daling. De index wordt gezien als een barometer van de economische activiteit in de komende zes tot negen maanden. Het indexcijfer daalde ook al in februari en maart, wat een teken aan de wand is. Een derde achtereenvolgende daling kan een voorbode van een recessie zijn.

“Dit is schokkend nieuws”, zegt Robert Mellman, econoom bij de zakenbank J.P. Morgan. “Er is geen echte verklaring voor de afgenomen werkgelegenheid. Dit is iets wat markten in beweging brengt.” Mellman vindt het verontrustend dat het banenverlies plaatsheeft in de cyclische sectoren, zoals de bouw en de industrie. Het verhoogt het risico op een recessie. Hij wijst er echter ook op dat de bestedingen nog op peil zijn en ook de export niet daalt. “Wij hebben hoop dat de economie later in het jaar weer aantrekt”, zegt Mellman. J.P. Morgan heeft zijn prognose voor de economische groei bijgesteld en verwacht een nulgroei over het huidige kwartaal.

De 30-jarige staatsobligatie begon na de bekendmaking van de economische cijfers aan een koersstijging en het rendement, dat zich altijd tegengesteld beweegt, daalde zelfs tot 6,46 procent. De dollar vertoonde een gemengd beeld na eerder deze week substantiële stijgingen te hebben geboekt. Aanvankelijk was er sprake van een vrij scherpe daling van de dollar, maar na het nieuws over het neerschieten van een Amerikaanse F-16 boven Bosnië herstelde de koers zich plotseling. Per saldo was er nog wel een verlies van ruim 2 pfennig ten opzichte van de Duitse mark. Aandelen hielden de forse winsten van eerder deze week niet vast, de Dow Jones-index van industriefonsen zakte ruim 28 punten.

    • Lucas Ligtenberg