Lintjes

Gesmuld heb ik van het voorpagina-artikel van 1 juni over de leden der Tweede Kamer en de minister van binnenlandse zakenen hun meningsverschil over de zaligmakende Lintjes. Het stemt tot weinig vertrouwen in de geestelijke volwassenheid van de betrokkenen als dezen niet eens op de meest voor de handliggende oplosing komen, namelijk het NIET uitreiken van enige onderscheiding aan zittende Kamerleden en ministers. Dan doen zich de in het artikel genoemde problemen ook niet meer voor: de minister hoeft zijn kostbare tijd niet aan de beoordeling te verspillen, geen 'polarisatie' (kleuterleidsters spreken in zo'n geval van 'scheve ogen'), en geen gêne over politiek minder correcte collegae die gelauwerd worden.

En nu weer aan het werk heren.

    • Luuk van Dijk