Kok: lagere lasten goed verdeeld

DEN HAAG, 3 JUNI. Het geld dat het kabinet volgend jaar uittrekt voor lastenverlichting komt voor 70 procent ten goede aan banen op modaal niveau of daaronder. Premier Kok zei dat gisteren tijdens zijn persconferentie na afloop van de ministerraad.

Werkgevers krijgen volgend jaar een extra belastingaftrek van 1100 gulden per werknemer. Voor werknemers die tussen de 100 en 115 procent van het wettelijk minimumloon verdienen, geldt een belastingaftrek van 2000 gulden.

Kok reageerde op de kritiek van FNV-voorzitter Stekelenburg en de PvdA-fractie die vinden dat het kabinet teveel geld zou sluizen naar bedrijven die dat niet nodig hebben. “Waarom moet je de kassen van winstgevende bedrijven spekken”, vroeg PvdA-afgevaardigde Van der Ploeg zich deze week af.

FNV en PvdA geven de voorkeur aan een lastenverlichting waarbij het accent meer ligt op de onderkant van de arbeidsmarkt omdat daar de meeste potentiële banen kunnen worden gecreëerd.

Kok vindt de gekozen mix goed te verdedigen.