Kabinet kan KLM niet dwingen op Schiphol te blijven

DEN HAAG, 3 JUNI. De Nederlandse overheid kan van de KLM niet de zekerheid afdwingen dat de maatschappij ook in de toekomst Schiphol als thuisbasis zal houden. “Aan de KLM kan geen garantie worden gevraagd dat zij Schiphol als thuishaven blijft gebruiken”, zeggen de bij Schiphol betrokken ministers Jorritsma, De Boer en Wijers in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. De Kamer neemt eind juni een besluit over de uitbreiding van Schiphol. Volgens de bewindslieden is het echter niet waarschijnlijk dat de luchtvaartmaatschappij Schiphol na de geplande uitbreiding zal verlaten. “Alleen al de omvangrijke investeringen van de KLM op en rond Schiphol maken verhuizing onaantrekkelijk”

Om een mainport, een internationaal vervoersknooppunt, te kunnen worden moet de nationale luchthaven een grote luchtvaartmaatschappij aan zich binden. Het ligt voor de hand dat de KLM, met eventuele partners, die main-carrier zal zijn. Wat de KLM, waarin de staat een minderheidsbelang heeft, vooral aan Nederland bindt, is haar routenetwerk waarvoor de overheid met circa 140 landen landingsrechten heeft gesloten. “Bij verhuizing naar een ander land zou de KLM die rechten verliezen.”

Het kabinet gaat er nog steeds van uit dat Schiphol in 2015 aan het plafond van veertig miljoen passagiers zal zitten. De snelle groei van de afgelopen jaren zal zich waarschijnlijk niet voortzetten.

Het kabinet zal in internationaal verband initiatieven ondersteunen om de vervuiling door het vliegverkeer tegen te gaan. Nederland wil zich sterk maken voor een BTW-heffing op vliegtuigtickets en accijnsheffing op de nu nog onbelaste brandstof kerosine. Daarvan moeten de effecten niet worden overschat, aldus het kabinet. Zelfs bij extreme heffingen, waardoor de brandstofkosten in alle landen zouden worden verdubbeld, zou het bereiken van veertig miljoen passagiers op Schiphol slechts drie jaar worden vertraagd. Het kabinet wijst strikt nationale maatregelen van de hand omdat daardoor de concurrentiepositie van Schiphol in het geding kan komen.

Het Nederlandse vliegverkeer draagt voor 2 à 3 procent bij aan de mondiale vervuiling door de luchtvaart. Bij ongewijzigd beleid kan dat in 2015 3 à 4 procent zijn. Het gaat hier om de uitstoot van het broeikasgas kooldioxyde en verzurende stikstofoxyden.

Het kabinet blijft bij de keuze van een vijfde Schiphol-baan die parrallel loopt aan de Zwanenburgbaan. Deze baan is ook na een “totale afweging van alle aspecten” beter dan de door de milieubeweging gepropageerde gedraaide baan.

Om na de uitbreiding van Schiphol extra luchthavencapaciteit te creëren, overweegt het kabinet vliegveld Lelystad geschikt te maken voor groot commercieel verkeer. Daarvoor moet eerst een zware planologische procedure worden doorlopen. Het kabinet gaat er van uit dat er in de regio Flevoland wellicht nog een andere lokatie te vinden is. Het kabinet wil de luchthaven Lelystad op korte termijn uitbreiden. Dat moet het mogelijk maken kleine vliegtuigen (zakenvluchten) te verplaatsen van Schiphol naar de polder.