Grafiek

De CBS/Stroeve-index geeft de gemiddelde koersontwikkeling weer van Nederlandse converteerbare obligaties die op de Amsterdamse effectenbeurs zijn genoteerd. Op dit moment zijn 18 van dergelijke obligaties in de berekening betrokken.