Gorbatsjov nodigt Lubbers uit op forum met wereldleiders

DEN HAAG, 3 JUNI. Oud-premier Ruud Lubbers zal eind september deelnemen aan een internationaal forum van gezaghebbende personen dat wordt georganiseerd door de laatste president van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov. Aan het forum met als thema 'De wereld in de 21-ste eeuw' nemen (oud-)wereldleiders, politici, academici en opinieleiders deel.

Het State of the World Forum wordt georganiseerd door de Amerikaanse afdeling van de Gorbatsjov-Stichting en heeft plaats in San Francisco. Het driedaagse forum wil “op een creatieve manier nadenken en vernieuwende manieren ontwikkelen ter beantwoording van de fundamentele uitdagingen voor de menselijke samenleving (...) De politieke beginselen en waarden voor een constructieve opbouw van de wereld in het begin van de 21-ste eeuw zullen aan de orde komen”. Desgevraagd zegt Lubbers dat het forum “een markt voor ideeën” belooft te worden. Hierin onderscheidt de bijeenkomst in San Francisco zich van het jaarlijkse managersforum in Davos, dat meer “een markt voor zakenlieden” is.

Volgens het programma zal het State of the World Forum zich na het einde van de Koude Oorlog bezighouden “met de volgende fase in de menselijke ontwikkeling”. “In het recente verleden was veiligheid vrijwel uitsluitend gebaseerd op wederzijds verzekerde vernietiging. Vrijwel geen aandacht werd gegeven aan het belang om veelzijdige en duurzame systemen op sociaal, economisch en ecologisch terrein te bereiken.” Een internationaal samengestelde groep middelbare scholieren zal met de deelnemers van de conferentie discussiëren over de uitdagingen van de volgende eeuw.

Lubbers staat op de lijst als co-voorzitter en als inleider voor een ronde-tafelgesprek over de Europese Unie. Zelf zegt hij over milieu te willen spreken en te gaan lobbyen voor het 'Aarde Handvest'. Dit is een overeenkomst die tot stand is gekomen door samenwerking tussen Green Cross, de milieu-beweging van Michail Gorbatsjov, en Earth Council, de organisatie die is voortgekomen uit de VN-milieuconferentie van 1992 in Rio de Janeiro en die geleid wordt door de Canadees Maurice Strong. Lubbers zegt dat hij als premier vorig jaar Gorbatsjov en Strong in het Catshuis heeft samengebracht. “Het gaat mij om de milieu-invalshoek”, aldus Lubbers.

De lijst van deelnemers laat zich lezen als een 'wie is wie' van de personen die de internationale politiek en meningsvorming van de jaren tachtig en negentig gestalte hebben gegeven. Tot de deelnemers behoren onder meer Jimmy Carter (oud-president VS), George Bush (idem) en Margaret Thatcher (oud-premier van Groot-Brittannië). Ook onder de gasten: Albert Gore (vice-president VS), Sonia Gandhi (weduwe van de Indiase premier Radjiv Gandhi), Paul Volcker (oud-voorzitter Federal reserve board, VS), George Shultz (oud-minister van buitenlandse zaken, VS), Carlos Salinas (ex-president van Mexico), Javier Pérez de Cuellar (oud-secretaris generaal van de VN), Jacques Delors (oud-president Europese Commissie), Julius Nyerere (oud-president van Tanzania), Morihiro Hosokawa (oud-premier van Japan), Yasuhiro Nakasone (idem), Lee Kuan Yew (oud-premier van Singapore), Ted Turner (CNN), William Gates (Microsoft), Anita Roddick (Body Shop), Ted Koppel (ABC tv), Robert Kaplan (auteur) en de Nobelprijswinnaars Vaclav Havel (president van Tsjechië), Desmond Tutu (Zuidafrikaanse Anglicaanse aartsbisschop), Moeder Theresa, Elie Wiesel, Tenzin Gyatso (Dalai Lama) .

    • Roel Janssen