Geld ontbreekt in Dordts Museum voor aankoop van Orpheus van Cuyp

DORDRECHT, 3 JUNI. Het Dordrechts Museum heeft tot nu toe vruchteloze pogingen gedaan om geld bij elkaar te krijgen om een jeugdwerk van de Dordtse zeventiende-eeuwse landschapsschilder Albert Cuyp aan te kopen. Het doek, Orpheus, spelend voor de dieren, moet bijna zeventien miljoen gulden opbrengen. Museumdirecteur drs. J. de Groot vindt dat het doek in de collectie van het Dordrechts Museum thuishoort. Hij heeft de laatste twintig jaar op veilingen over de hele wereld werken van Cuyp en tijdgenoten aangekocht. Het werk is tot na het pinksterweekeinde in Dordrecht te zien. Daarna gaat het terug naar de Britse kunsthandelaar Johnny van Haeften, die het doek met een aantal partners heeft aangekocht.

Het schilderij, geschilderd in 1640 toen Cuyp twintig jaar was, dook in 1994 in Spanje op. Datzelfde jaar probeerde De Groot het doek te verwerven bij het veilinghuis Sotheby's. Die poging mislukte. De prijs was volgens De Groot toen al exorbitant hoog. Daarna is het schilderij op veilingen in New York, Londen en Maastricht aangeboden.

Van Haeften heeft het doek uiteindelijk aangekocht en het tijdelijk in bruikleen gegeven aan het Dordrechts Museum.

Het schilderij verkeert in perfecte staat. Dat heeft eraan bijgedragen dat de vraagprijs zo hoog is. Daarnaast is de prijs opgejaagd door de marktontwikkelingen in de kunsthandel. Hoewel het er niet naar uitziet dat het schilderij van Cuyp op korte termijn wordt verkocht, zou het volgens De Groot vreselijk zijn als het werk voorgoed naar het buitenland verdwijnt.

De Groot denkt dat alleen het Rijksmuseum het doek zou kunnen aankopen. Sponsoring of een gezamenlijke aankoop door Nederlandse musea is volgens hem niet aan de orde. (ANP)