Contactgroep

Op 29 mei is de Contactgroep van de ministers van buitenlandse zaken van de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk in de Franse ambassade in Den Haag bijeen geweest. Dit crisisberaad had ten doel om na te gaan hoe de VN-militairen in Bosnië beter zouden kunnen worden beschermd tegen de toenemende agressie van de Bosnische Serviërs. Van de VN-vredesmacht maakt ook een belangrijk contingent Nederlandse militairen deel uit. Het zou dan ook op zijn plaats zijn geweest indien voor de Nederlandse minister van buitenlandse zaken een plaats in de Contactgroep zou zijn ingeruimd. Zo zouden de bij gelegenheid van de voor Nederland nadelige Vrede van Utrecht in 1713 door de Franse diplomaat Polignac uitgesproken woorden “Chez vous, sur vous et sans vous” zich niet onwillekeurig aan ons opdringen.

    • Dr. W.J. Ford