Budgetoverschot Nieuw Zeeland

WELLINGTON, 3 JUNI. De regering van Nieuw Zeeland realiseert dit jaar een begrotingsoverschot van 2,6 miljard Nieuwzeelandse dollar (2,6 miljard gulden). De Nieuwzeelandse minister van financiën Bill Birch sprak tegenover het parlement de verwachting uit dat het overschot in het volgende begrotingsjaar, dat eind juni volgend jaar afloopt, zal stijgen tot 7,8 miljard Nieuwzeelandse dollar. In de jaren daarna neemt het overschot verder toe. De Nieuwzeelandse overheidsbegroting is uitzonderlijk, omdat Nieuw Zeeland niet alleen inkomsten en uitgaven verantwoordt, maar ook met een balans van bezittingen en schulden inzicht geeft in de gezondheid van de overheidsfinanciën (AP).