Bier

Naar aanleiding van de brief in NRC Handelsblad van 30 mei onder het hoofd 'Bier' kan ik u berichten: De tekst “Het bier is weer best” kwam inderdaad van het Centraal Brouwerij Kantoor. Die tekst was bedacht door mijn vader Jhr. Six van Hillgeom, die als directeur van de Amstel Brouwerij in het CBK zat. Hij wilde toen niet weten dat die tekst aan zijn brein ontsproten was, wat echter wel het geval was. Hij heeft het ons thuis wel verteld.

    • Jhr.Dr. J.P. Six