Bestuur Ouderenverbond zet oprichter Batenburg uit partij

DEN HAAG, 3 JUNI. Het hoofdbestuur van het Algemeen Ouderenverbond heeft voorzitter en oprichter M. Batenburg met onmiddellijke ingang uit de partij gezet. Hem worden “dictatoriale neigingen” verweten. Ook heeft de partij surséance van betaling aangevraagd. Daardoor kan volgens het bestuur de algemene ledenvergadering volgende week niet doorgaan.

Dat heeft het hoofdbestuur van het AOV gistermiddag na een dag vergaderen in Eindhoven bekendgemaakt. Het besluit van het hoofdbestuur is een volgend bedrijf in het hoog oplopende conflict binnen de ouderenpartij tussen de aanhangers van fractievoorzitter in de Tweede Kamer, J. Nijpels, en die van partijvoorzitter Batenburg.

Batenburg wil de algemene ledenvergadering aangrijpen om zijn tegenstanders buitenspel te zetten.

Als reden voor het royement van Batenburg geeft het bestuur “zijn functioneren als voorzitter van het AOV” en uitspraken die hij donderdag deed in deze krant. Batenburg verklaarde toen dat hij tijdelijk voorzitter was geworden van een 'crisismanagement' dat het hoofdbestuur van de partij zou 'zuiveren'.

“Wij willen verder met een zuiver AOV,” aldus Batenburg in NRC Handelsblad. Hij kondigde verder aan dat hij het hoofdbestuur van de partij wilde “uitschakelen”.

Fungerend voorzitter Turkenburg noemde de uitspraken van Batenburg “onvergeeflijk en onaanvaardbaar”. Het hoofdbestuur stelt Batenburg verder verantwoordelijk voor de toestand waarin het AOV zich bevindt. Volgens Turkenburg heeft de partij een schuld van 100.000 gulden. De partij kan uiteindelijk failliet gaan als er geen mensen gevonden worden “die bereid zijn geld op tafel te leggen”. “Dan is het over”, aldus Turkenburg.

Hij acht het “zeer waarschijnlijk” dat er dan in plaats van het AOV een nieuwe ouderenvereniging komt met dezelfde doelstellingen als het huidige verbond maar met “een aanzienlijk betere organisatie”.

Pag.3: AOV-wethouder wordt 'razend dol' van 'zootje'

AOV-wethouder A. Rennenberg van Eindhoven, tevens oud-hoofdbestuurslid van het AOV en medestander van Batenburg, keurt de hele gang van zaken in felle bewoordingen af. Het hoofdbestuur noemt hij een “bij elkaar geraapt zootje” dat zichzelf benoemd heeft.

In een eerdere fase zette de selectiecommissie van de partijvoorzitter Batenburg tegen diens wil op een onverkiesbare plaats voor de Eerste Kamer. Deze week werd hij alsnog met voorkeurstemmen in de senaat gekozen. Volgens Turkenburg zou Batenburg ook zonder besluit van het hoofdbestuur moeten terugtreden als voorzitter omdat de statuten van de partij niet toelaten dat het voorzitterschap gecombineerd wordt met andere gekozen functies.

“Ik word er razend dol van,” aldus Rennenberg, die in januari aftrad als hoofdbestuurslid, “omdat ik een bloeddruk van 110 kreeg van die rotvergaderingen”. Volgens Rennenberg zijn alleen Batenburg, de directeur van het partijbureau Dost en de inmiddels teruggetreden vice-voorzitter Wernink door de ledenvergadering van de partij gekozen. Ook verklaarde de wethouder dat hij een advocaat in de arm zal nemen om te laten onderzoeken of de bestuursleden strafrechtelijk kunnen worden aangepakt voor hun besluit. “Dit is pure laster,” aldus Rennenberg.

Fractievoorzitter Nijpels noemt het besluit van het hoofdbestuur “een daad van rechtvaardigheid en eerlijkheid”. Zij weerspreekt de opvatting van Rennenberg dat de besluiten niet rechtsgeldig zouden zijn. “Dat is een misverstand van de heer Rennenberg,” aldus Nijpels, die overigens samen met fractielid Boogaard gisteren de hoofdbestuursvergadering bijwoonde. De Tweede-Kamerfractie is inmiddels gehalveerd doordat achtereenvolgens de Kamerleden Hendriks, Van Wingerden en Verkerk uit het AOV zijn gezet. Genoemde kamerleden vormen inmiddels éénmansfracties die naast het officiële AOV-drietal Nijpels, Boogaard en Aiking optreden.

Batenburg reageerde gisteren woedend op de besluiten van het hoofdbestuur. “Het is de ongeloofwaardigheid ten top”, aldus Batenburg. Hij is van mening dat de surséance alleen maar aangevraagd om de algemene ledenvergadering van 10 juni te voorkomen. “Nijpels c.s. zijn bang dat ze op zo'n vergadering het AOV uit worden gegooid.” Ook Van Wingerden, die Batenburg steunde in zijn streven senator te worden, gelooft niet in de torenhoge schuld. “Het gaat hooguit om 60.000 gulden, een gevolg van de statenverkiezingen. Zo'n bedrag kun je toch gewoon bij iedere bank lenen?” Zowel Batenburg als Van Wingerden overweegt nu zelf het initiatief tot een ledenvergadering te nemen.

Gisteravond kwamen Batenburg en zijn medestanders bijeen in gemeenschapshuis De Hoeksteen in Eindhoven om zijn verkiezing in de senaat te vieren. Het partijbureau, waar ze de borrel gepland hadden, kwamen ze niet in, volgens het Kamerlid Verkerk omdat zijn voormalige fractiegenoten de sloten hadden veranderd. “Het is gewoon stalinisme”, aldus Verkerk.