Begemann: dit jaar voor 200 mln bezit afstoten

AMSTERDAM, 3 JUNI. De industriële onderneming Begemann moet dit jaar nog voor ruim 200 miljoen gulden aan bezittingen verkopen. Daarmee kunnen voor een even groot bedrag schulden afgelost worden, waardoor de balanspositie van het in problemen verkerende bedrijf bedrijf wordt verbeterd.

Volgens bestuursvoorzitter André Deleye - die vorig jaar de onder druk van de HCS-affaire afgetreden grootaandeelhouder Joep van den Nieuwenhuyzen opvolgde - is dat plan niet onder druk van de banken “maar in overleg met de banken” tot stand gekomen. Deleye lichtte gisteren in het Amsterdamse Hilton Hotel het jaarverslag van Begemann toe.

Deleye maakt zich geen enkele zorg over het slagen van dit plan. De nog bij Begemann horende delen van energiebedrijf Holec International staan al enige tijd in de etalage, net als Belgische versnellingsbakkenfabriek VCST. Voor beide bedrijven bestaat volgens Deleye grote belangstellig. Bovendien zijn er nog andere verkoopmogelijkheden. Naast nog andere bedrijven, kan Begemann nog voor zeker 130 miljoen gulden aan onroerend goed verkopen, aldus de bestuursvoorzitter.

Een andere bron van inkomsten kan wellicht gezocht worden in de schadeclaims die Begemann bij de Vlaamse overheid heeft liggen. Tegen de zin van mede-eigenaar Begemann liet Vlaanderen de Antwerpse Boelwerf vorig jaar failliet gaan. Op 17 mei heeft Deleye een claim ter waarde van 600 miljoen frank (32 miljoen gulden) aan rechtstreekse schade ingediend. Maar de claim behelst ook de indirecte schade die Begemann lijdt door derving van winsten, schade bij andere Begemann-vestigingen en door verslechtering van het imago. Deleye schat die schade op een bedrag tussen de 120 en 170 miljoen gulden. Onder de schulden die Begemann wil aflossen bevindt zich de helft van een achtergestelde obligatielening van Joep van den Nieuwenhuyzen die een totale waarde heeft van 75 miljoen. Deleye zei het diplomatiek: “We willen de betrokkenheid van de grootaandeelhouder beperken.” Van den Nieuwenhuyzen bezit samen met zijn broer Jeroen - die als financieel directeur gisteren wel aanwezig was - een kleine 50 procent van de aandelen.

Over de toekomst van Begemann bleef veel in het vage. De conclusie leek te zijn dat het bedrijf zich onder druk van de omstandigheden gaat omvormen tot een participatiemaatschappij voor industriële ondernemingen, zoals in het jaarverslag te lezen valt. Jeroen van den Nieuwenhuyzen presenteerde zelfs een balans en resultaten als Begemann gewaardeerd zou worden als een een participatiemaatschappij. Het zou in ieder geval een resultaat van 40,6 miljoen gulden over 1994 ten gevolge hebben. De officiële cijfers voor Begemann als onderneming bleven steken bij een netto winst van 32,1 miljoen gulden. Deleye sprak echter nog over “twee opties” waartussen afhankelijk van de ontwikkelingen de komende maanden een keuze gemaakt moet worden.