Autoverslaafd?

In zijn interessante beschouwing 'De kosten van groen' (NRC Handelsblad, 24 mei) noemt H.J.A. Hofland een misverstand dat vooral bij de milieubeweging leeft. Het Nederlandse volk zou tot de autorijkste en autoverslaafdste ter wereld behoren.

De 'autorijkdom' is gemakkelijk te meten door te kijken naar het aantal personenauto's per 1.000 inwoners. De Verenigde Staten lopen hier natuurlijk voorop met een totaal van 564 per 1.000. Vervolgens komt er een hele reeks van landen waar dit getal meer dan 400 bedraagt. Daartoe behoren in Europa o.a. Italië, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Zweden. Net onder de 400-grens zit België met 393 gevolgd door Finland. Nederland komt op de tiende plaats (374/1.000).

De 'verslaving' kan worden afgelezen aan het aantal kilometers dat jaarlijks per auto wordt afgelegd. Hier behoort Nederland inderdaad tot de eerste vijf met een kilometrage van 16.300. Dit cijfer ligt echter aanzienlijk lager dan dat van Finland en Denemarken, landen waarop in dit opzicht nooit kritiek wordt vernomen. De Denen, met een lange 'groene' traditie, rijden per jaar zelfs 18.700 km, een cijfer dat ook door de Amerikanen (17.300 km) niet wordt geëvenaard.

    • Drs. G.E.L.M. Worm
    • Alg. Voorzitter Rai Vereniging