Arnhem wil contract met inwoners over minder afval

ARNHEM, 3 JUNI. De Arnhemse reinigingsdienst ARA wil huishoudens die minder afval produceren financieel belonen. Om te testen of een dergelijk systeem zin heeft, gaat de dienst in de Arnhemse wijk Elderveld een proef uitvoeren.

Een voorstel hiertoe ligt inmiddels bij de gemeenteraad. In de plannen van ARA wordt er met de betrokken huishoudens een contract afgesloten, waarbij men zich verplicht de hoeveelheid afval te verminderen. De huishoudens die daarin slagen, krijgen een beloning. Hoe groot die is, is nog niet duidelijk. “Het gaat om een bedrag van zo'n vijfentwintig gulden”, aldus een woordvoerder van de reinigingsdienst. Omdat ARA inziet dat een dergelijk bedrag niet al te hoog is, wordt er ook serieus met de gedachte gespeeld jaarlijks enkele grotere bedragen te verloten onder de deelnemende huishoudens.

Er moet uiteindelijk vijf procent minder afval geproduceerd worden door huishoudens in de wijk. ARA wil door voorlichting en begeleiding de huishoudens behulpzaam zijn bij het halen van die doelstelling. Het gaat daarbij onder andere om het beschikbaar stellen van compostvaten voor het zelf composteren van GFT-afval, om betere faciliteiten voor het inzamelen van papier en glas en om het verstrekken van stickers tegen het ontvangen van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

ARA gaat nu eerst registreren hoeveel afval er in de wijk geproduceerd wordt. Aan de hand van die cijfers kan worden vastgesteld waaruit de besparing van vijf procent moet bestaan. De proef zal - als de gemeenteraad akkoord gaat - worden betaald met geld van de gemeente. Ook het ministerie van VROM en deprovincie Gelderland is om een bijdrage gevraagd. Op termijn zal de besparing zichzelf terugbetalen: ARA hoeft minder afval te laten verbranden en houdt daar dus geld aan over. Dat geld kan op dan manier worden teruggeven aan de huishoudens die minder afval produceren.