Anne Frank-Huis

Het Anne Frank-Huis zal worden gerenoveerd en uitgebreid door de sloop van onder andere de naast gelegen studentenflat aan de Westermarkt (NRC Handelsblad, 24 mei). Het zeer grote aantal bezoekers - de laatste vijf jaar elk jaar niet minder dan zeshonderdduizend - maken deze uitbreiding noodzakelijk, naar directeur Hans Westra van de Anne Frank Stichting mededeelde. De kosten van deze verbouwing en uitbreiding bedragen liefst 6,5 miljoen gulden.

Men kan zich evenwel afvragen of dit enorme aantal ten eeuwigen dage zal komen, te meer daar deze belangstelling nogal kunstmatig is. Anne Frank en haar familie waren ten slotte niet de enige joden die waren ondergedoken, en hun onderduikverblijf was heel wat comfortabeler dan dat van de meeste ondergedoken joden. Ook was Anne Frank lang niet de enige die tijdens de onderduik een dagboek bijhield en waren zij en haar familie bepaald niet de enige joden die uit Nederland gedeporteerd werden. Bovendien hebben ook nu reeds velen een afkeer van het ophalen van herinneringen aan de bezetting.

Wanneer dit besef eindelijk tot de buitenwereld, in het bijzonder tot Amerika, Japan en Duitsland, zal doordringen, heeft het Anne Frank-Huis daarmee zijn aantrekkingskracht op vele bezoekers verloren en zal hun aantal drastisch afnemen. Men had mijns inziens daarom beter nog enige jaren met de verbouwing van het Anne Frank-Huis kunnen wachten.

    • Henriëtte Boas