ABN Amro wil helderheid bij nieuwe emissies

ROTTERDAM, 3 JUNI. ABN Amro trekt gedeeltelijk het boetekleed aan voor de commotie die de toewijzing van aandelen Vendex eerder deze week heeft veroorzaakt. De bank, leider van het syndicaat dat de emissie voor het detailhandelsconcern verzorgde, gaat kijken of zij de transparantie in de toekomst kan verbeteren. Dat heeft een woordvoerster van de bank gisteren bevestigd.

Hoe die doorzichtigheid kan worden verbeterd is onderwerp van studie. De woordvoerster benadrukt dat de bij Vendex gehanteerde methode zelf niet ter discussie staat. “Het bookbuilding-systeem heeft goed gefunctioneerd.”

Inmiddels heeft de beurs bij ABN Amro opheldering gevraagd over de wijze waarop de verdeling van aandelen is geschied. Veel commissionairs en beleggers die achter het net visten, waren verbolgen over de “selectieve toewijzing”. De bank heeft de beurs er echter van kunnen overtuigen dat de verdeling systematisch is verlopen.

Om nieuwe problemen voor te zijn wil de beurs binnenkort met alle emissiehuizen (banken en commissionairs) praten over maatregelen die de transparantie bij emissies kunnen verbeteren.

De effectenbeurs vindt dat de toewijzing van aandelen Vendex aan beleggers op een 'faire manier' is geschied. De kleine commissiehuizen kregen donderdag, de dag van de introductie, voor hun klanten geen of nauwelijks aandelen Vendex toegewezen van syndicaatsleider ABN Amro. Particuliere beleggers die via kleine commissiehuizen op aandelen Vendex hadden ingeschreven hebben nauwelijks stukken toegewezen gekregen. De kleine commisionairs wijzen op afspraken met de beurs ter waarborging van gezonde concurrentieverhoudingen tussen grote en kleine partijen. ABN Amro voert als verweer aan dat door de grote belangstelling iedereen is gekort.

Volgens de beurswoordvoerder - “ik beklemtoon dat dit primair een zaak is tussen de syndicaatsleider en de commissiehuizen” - heeft ABN Amro de aandelen conform de prospectus toegewezen.

De beurswoordvoerder zegt dat de komende weken met de banken en commissiehuizen overleg zal worden gevoerd of de transparantie van het bookbuilding-systeem is te verbeteren. Mogelijk, zo stelde hij, is daarbij een rol weggelegd voor het controlebureau van de beurs. Dat kan dan in de toekomst nagaan wanneer en onder welke voorwaarden is ingeschreven èn hoe de bank dat vervolgens honoreert.

Gisteren werd bekendgemaakt dat ABN Amro ook de leider zal zijn van het bankensyndicaat dat wereldwijd de verkoop gaat verzorgen van de tweede tranche KPN-aandelen. Dat hebben de ministers Jorritsma (verkeer en waterstaat) en Zalm (financiën) gisteren bekendgemaakt. ABN Amro vormt samen met ING Bank en Rabo Bank de leiding van het Nederlandse syndicaat. De benoeming van banken die elders in de wereld in regionale syndicaten een rol zullen spelen volgt later. ABN Amro, ING Bank en Rabo Bank waren eerder in dezelfde rol betrokken bij de beursgang van KPN.