Vier sterren

Richard Cook & Brian Morton: The Penguin Guide to Jazz on CD, LP and Cassette. Uitg. Penguin, 1525 blz. Prijs ƒ 58,25.

De eerste editie van deze The Penguin Guide to Jazz on CD, LP and Cassette werd in 1992 met gejuich ontvangen en terecht, want in welk naslagwerk vond men zo beknopt, zoveel zinnig commentaar bij zoveel jazzplaten en cd's, 7200 stuks. De nieuwe editie weerspiegelt de groei van deze muziektak. Het aantal besproken uitgaven is gegroeid met grofweg duizend, het aantal pagina's tot ruim 1400, nog afgezien van de index van meer dan honderd. De twee Britse samenstellers, Richard Cook en Brian Morton, hanteren een 1 tot 4-sterren systeem om aan te geven welke uitgaven ze belangrijk of minder vinden. Daarnaast plaatsen ze koningskroontjes bij opnamen die huns inziens ook de volgende eeuwen zullen trotseren, de Hot-Five opnamen van Louis Armstrong, de Charlie Parker-platen op Dial en Savoy en A Love Supreme van saxofonist John Coltrane bijvoorbeeld. Men kan het soms met de auteurs oneens zijn, maar door de bank genomen is ook deze editie een betrouwbare leidraad voor iemand die een mooie jazzplaat wil kopen. Het geld voor dit boek verdient men daarbij snel terug: twee miskopen minder in de 'mid-price'-klasse.

    • Frans van Leeuwen