Nieuwe commissaris Financieel Dagblad

AMSTERDAM, 2 JUNI. De raad van commissarissen van Het Financieele Dagblad is weer compleet. De zittende leden van het bestuur van de Stichting Beheer van Aandelen in Het Financieele Dagblad hebben W. de Grefte tot onafhankelijk medelid benoemd. Dat heeft de directie van de krant gisteren bekendgemaakt. De drie bestuurders van de stichting vormen tevens de raad van commissarissen.

De Grefte is nu nog directievoorzitter bij auto-importeur Pon Holding. Anderhalve maand geleden werd J. de Vries, oud-directeur van de Haarlemse uitgever Damiate Holding, benoemd tot commissaris namens het personeel. De familie Sijthoff, eigenaar van de zakenkrant, laat zich in beide gremia sinds jaar en dag vertegenwoordigen door H. Sijthoff. De Grefte is de derde, onafhankelijke toezichthouder.

De commissarissen blijven in eerste instantie aan tot 30 juni 1996. Zij zijn voor die periode een prioriteitenplan overeengekomen. Of de commissarissen langer aanblijven, hangt volgens directeur H. Gribnau tevens af van het welslagen van dit plan.

Met de benoeming van De Grefte komt er een voorlopig einde aan een lange periode van bestuurlijke onrust. Binnen de raad van commissarissen en het bestuur van de beheersstichting, die de zeggenschap heeft over de aandelen, heerst al jaren onenigheid. Ruzies over de te voeren strategie, eigenzinnig optreden van commissaris Sijthoff en de plannen van de familie om de krant te verkopen, leidden tot een komen en gaan van bestuurders en redacteuren.

In februari moesten als gevolg van onenigheid twee commissarissen het veld ruimen. Ook directeur L. van den Burger kreeg begin dit jaar zijn congé. Van den Burger werd in maart vervangen door Gribnau, laatstelijk werkzaam als interimmanager bij de Wereldomroep.

Gribnau ziet het als zijn voornaamste taak de onderneming in een rustiger vaarwater te brengen. Hij wil het bedrijf moderniseren, onder andere door middel van efficiëncymaatregelen die het rendement moeten verbeteren. (ANP)